Czego pragną mężczyźni, czyli jak budować ofertę dla męskiej części odbiorców biblioteki?

Ważnym elementem projektu BLISKO są szkolenia szkolenia podnoszące kompetencje bibliotekarzy.

Podczas pierwszego z cyklu szkoleń próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Czego pragną mężczyźni, czyli jak budować ofertę dla męskiej części odbiorców biblioteki? Jakie książki polecać? Jakie organizować zajęcia? Przez te i inne pytania przeprowadził nas Paweł Dobrzelecki – bibliotekarz, trener, animator, miłośnik alternatywnych form edukacji. Zawodowo związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu, w której obecnie piastuje stanowisko zastępcy Dyrektora.

W szkoleniu udział wzięli bibliotekarze oraz bibliotekarki z bibliotek powiatu wołomińskiego.

Warsztaty odbyły się w ramach zadania „BLISKO ludzi, smaków i kultury”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

NPRCz 2.0 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Narodowe Centrum Kultury | Biblioteka Narodowa