Dostępna instytucja, czyli jaka?

„Dostępna instytucja, czyli jaka?” to temat kolejnego szkolenia w ramach projektu BLISKO. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele oraz przedstawicielki instytucji kultury z powiatu wołomińskiego, którzy poznali dobre praktyki z Biblioteka Publiczna w Piasecznie m.in. jak niewielkim nakładem środków uczynić instytucję bardziej dostępną oraz organizacji projektów edukacyjno-animacyjnych z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie poprowadziła Sylwia Chojnacka-Tuzimek – zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie i kierownik działu promocji i animacji.

Spotkanie kulinarno-czytelnicze odbyło się w ramach zadania „BLISKO ludzi, smaków i kultury”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

NPRCz 2.0 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Narodowe Centrum Kultury | Biblioteka Narodowa