Spotkanie organizacyjne XX tomu Rocznika Wołomińskiego

To będzie bez wątpienia wyjątkowe wydanie Rocznika Wołomińskiego, różnorodność i mnogość tematów, podjętych przez autorki i autorów publikacji, jest imponująca. W końcu XX jubileuszowy tom Rocznika – zobowiązuje.

Podczas pierwszego spotkania nakreślono ramy współpracy, padły również pierwsze propozycje tematyki artykułów.

Redaktorem naczelnym XX tomu Rocznika Wołomińskiego jest Dariusz Szymanowski.