Biblioteka Sąsiedzka

17 listopada dyrektor biblioteki Izabela Bochińska i Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych Biblioteki Sąsiedzkiej. Całkowita kwota projektu to ponad 2 mln złotych, z czego 1,5 mln pochodzi z dofinansowania w ramach programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. ,,Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, pochodzących z budżetu państwa.

W naszej nowej filii znajdzie się miejsce na:
➡ przestrzeń z księgozbiorem z wolnym dostępem do zbiorów,
➡ przestrzeń do aktywnej pracy z seniorem,
➡ przestrzeń do pracy z dziećmi,
➡ dedykowane miejsce dla młodzieży,
➡ wypożyczalnia drobnych elektronarzędzi,
➡ stanowiska komputerowe,
➡ interaktywna podłoga.

Biblioteka Sąsiedzka będzie również przestrzenią kultywująca pamięć o tradycjach, zwyczajach, czy osobach zasłużonych dla Lipinek. Wszystkie prowadzone działania będą świadectwem wdzięczności dla osób zaangażowanych w budowę, a stworzone miejsce zagłębiem spotkań użytkowników różnych grup wiekowych.

Belka z logotypami: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki. Tekst: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dizedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.