Przetwarzanie danych osobowych odbiorców biuletynu

Wersja TL;DR

Osoby zapisane do naszego biuletynu będą na podany adres otrzymywać od biblioteki wiadomości e-mail z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Adres nie będzie przekazywany innym osobom i podmiotom. Adresy przechowywane będą do czasu wypisania się z biuletynu.

Wersja pełna

Administratorem danych osobowych subskrybentów biuletynu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin (zwana dalej Biblioteką).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:
Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32,
05-200 Wołomin, tel. 22 776 29 53, iod@biblioteka.wolomin.pl.

Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów biuletynu w postaci adresu e-mail odbywa się na podstawie wyrażonej podczas zapisu dobrowolnej zgody, niezbędnej do realizacji umowy na przesyłanie biuletynu, stanowiąc podstawę prawną przetwarzania.

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu dystrybucji biuletynu zawierającego informacje o wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Bibliotekę.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: w dowolnym momencie wycofać zgodę; dostępu, sprostowania, usunięcia i przeniesienia swoich danych; ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozyskane dane nie będą przekazywane poza Bibliotekę do innych osób i podmiotów. Dane zgromadzone są na serwerze hostingowym firmy cyber_Folks i przesyłane za jego pośrednictwem, zgodnie z zawartą między podmiotami umową.

Dane przetwarzane są do czasu rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Rezygnacja możliwa jest poprzez kliknięcie w stosowny odnośnik znajdujący się w przesyłanym biuletynie lub przez przesłanie wiadomości e-mail z prośbą o rezygnację z subskrypcji na adres newsletter@biblioteka.wolomin.pl.