Szczeliny Wołomina

Sobota, 16 września, godz. 10.00–12.00
Miejska Biblioteka Publiczna, Wileńska 32

Spacer w poszukiwaniu przyrody w kątach miasta, pod kamieniami, na granicach betonu, z przyrodnikiem i poetą Michałem Książkiem.


W celu rejestracji na wydarzenie „Szczeliny Wołomina”, prosimy o wybranie jednej z dwóch kategorii zgłoszenia: dla uczestnika dorosłego (formularz wypełnia uczestnik, który ukończył 16 lat), albo uczestnika poniżej 16 roku życia (formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika).

Uczestnik dorosły

Uczestnik poniżej 16 roku życia


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku uczestników wydarzenia