Zapisy na ferie zimowe 2023

  Brak miejsc. Zapisy prowadzone są na listę rezerwową.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku uczestników warsztatów

  1. Administratorem danych osobowych uczestników kursów, szkoleń, warsztatów i lekcji organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin (dalej Biblioteka) jest Biblioteka,

  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 29 53, iod@biblioteka.wolomin.pl;

  3. Przetwarzanie danych uczestników w postaci wizerunku wykonywane jest w ramach zadań statutowych Biblioteki i odbywa się na podstawie wyrażonej przez uczestnika dobrowolnej zgody; przetwarzanie danych uczestników w zakresie danych kontaktowych (w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu) jest niezbędne do realizacji umowy na przeprowadzenie kursu, szkolenia, warsztatów lub lekcji, stanowiąc podstawę prawną przetwarzania;

  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: w dowolnym momencie wycofać zgodę, dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  5. Pozyskane dane w zakresie utrwalonego wizerunku mogą zostać przekazane w ramach realizacji zadań statutowych regionalnym mediom, Urzędowi Miejskiemu oraz zamieszczone na stronach biblioteki w serwisach społecznościowych.

  6. Dane osobowe w postaci utrwalonego wizerunku mogą zostać udostępnione poza obszar UE w celu publikacji w serwisach społecznościowych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.

  7. Dane przetwarzane będą do czasu ustania celu przetwarzania.

  Informacje o uczestniku

  Wybór zajęć

  Brak miejsc. Zapisy prowadzone są na listę rezerwową.

  Z poniższej listy wybierz wszystkie zajęcia, na które chcesz zapisać dziecko. Wszystkie warsztaty rozpoczynają się o 11:30 w bibliotece.

  Zajęcia 13.02 mają kontynuację 14.02, ze względu na konieczność wyschnięcia gliny; można zapisać się na jedne lub oba warsztaty – zapisani wyłącznie na 13.02 mogą odebrać prace następnego dnia i dokończyć je samodzielnie w domu, zapisani wyłącznie na 14.02 otrzymają gotowe wyschnięte modele do ozdabiania.

  Chcę zapisać dziecko na zajęcia: *

  O zapisaniu na warsztaty lub listę rezerwową poinformujemy na podany w formularzu adres email lub numer telefonu.