Misja i wizja

Misja

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, budzenie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych lokalnej społeczności. Budowa pozytywnego wizerunku biblioteki oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług. Realizacja procesu wychowania estetycznego poprzez udostępnianie i upowszechnianie wartościowej literatury, która wzbogaca przeżycia emocjonalne i podnosi poziom kultury czytelniczej.

Wizja

Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie stanie się w pełni nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury, otwartym na ludzi i wiedzę. Instytucją wykorzystującą innowacyjne rozwiązania i kreującą przyszłość, przy ścisłej współpracy z samorządem, innymi instytucjami kultury, oświaty, organizacjami pozarządowymi oraz artystami działającymi w powiecie wołomińskim.