Usługi poligraficzne

W bibliotece głównej istnieje możliwość drukowania, kserowania i skanowania dokumentów zgodnie z poniższym cennikiem:

  • druk/kopia A4 czarno-biała: 50 gr/str.
  • druk/kopia A4 kolorowa: 1 PLN/str.
  • druk/kopia A3 czano-biała: 1 PLN/str.
  • druk/kopia A3 kolorowa: 2 PLN/str.
  • skanowanie na pamięć USB lub na email: bezpłatnie do 20 kopii ręcznie lub bez ograniczeń przy skanowaniu z podajnika automatycznego

Płatność za usługi możliwa jest wyłącznie gotówką.

W przypadku konieczności skorzystania z komputera niezbędne jest posiadanie aktywnej karty czytelnika.