O nas

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie została utworzona w 1949 roku na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. Nr 26, poz. 163). Na początku siedziba biblioteki mieściła się w budynku przy ul. Przyjacielskiej. W 1978 roku Urząd Miasta przyznał nowy lokal przy. ul. Wileńskiej 23. Od 12 listopada 2009 roku Biblioteka posiada nową siedzibę – obecnie mieści się na I i III piętrze wyremontowanego zabytkowego budynku dawnej „Jedynki” przy ulicy Wileńskiej 32, w samym centrum miasta.

MBP w Wołominie posiada trzy podległe filie:

  • Filia Osiedle Niepodległości (ul. Kazimierza Wielkiego 1, Wołomin)
  • Filia Ossów (ul. Matarewicza 148, Ossów)
  • Filia Zagościniec (ul. 100-lecia 41, Zagościniec)

Nadzór merytoryczny nad Miejską Biblioteką Publiczną w Wołominie sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Wojewódzka, z siedzibą przy ul. Koszykowej 26 w Warszawie.

Dyrektor: Izabela Bochińska