Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Adres: ul. Wileńska 32 05-200 Wołomin

Redaktor: Jan Bartnik

Adres e-mail jan.bartnik@biblioteka.wolomin.pl

Numer telefonu: +48519723455

Lista stron biuletynu

Pozostałe informacje

NIP: 125-11-42-838
REGON: 000892872
Skrzynka ePUAP: /MBPWolomin/SkrytkaESP

Tel. 22 776 29 53

adres e-mail: mbp@biblioteka.wolomin.pl
strona www: biblioteka.wolomin.pl

Dyrektor: Izabela Bochińska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie jest instytucją kultury wpisaną do Księgi Rejestrowej instytucji kultury pod nr KRiK 4011/2/2000 prowadzonej przez Urząd Miejski w Wołominie.

Numer konta bankowego biblioteki:
54 1240 6074 1111 0000 4998 8901

Opublikował(a): Jan Bartnik

Ostatnia zmiana: